Confidencialitat

Seguretat i confidencialitat

confidencialidad Garantim el tractament confidencial de les dades i de la documentació que ens confien els nostres clients. Si ho desitgeu, podem signar acords de confidencialitat per assegurar-vos que tenim la màxima cautela i discreció amb el contingut dels vostres documents.

Comptem amb una infrastructura TI segura que revisem i optimitzem constantment. Efectuem automàticament còpies de seguretat de totes les dades.


Tots els fitxers que entren i surten de la nostra xarxa informàtica passen per un estricte sistema de control de virus que compleix les normes més actuals de seguretat, i s’actualitza permanentment via Internet.


Els nostres servidors estan protegits amb els millors tallafocs.